Wat is een klinische depressie?

Een klinische depressie of depressieve stoornis is een of meer depressieve episoden die niet beter verklaard worden door een andere stoornis als schizofrenie of een bipolaire stoornis.

Wat is de betekenis van depressie?

Kenmerkend voor een depressieve stoornis is rusteloosheid, somberheid, een verminderd gevoel van eigenwaarde en concentratieproblemen. Iemand die depressief is, beleeft nergens meer plezier aan en heeft weinig energie om iets te ondernemen.

Welke vormen van depressie zijn er?

Soorten depressies

  • Depressieve stoornis.
  • Dysthyme stoornis.
  • Bipolaire stoornis.
  • Psychotische depressie.
  • Postnatale depressie.
  • Seizoensgebonden depressie.

Hoe lang duurt gemiddeld een depressie?

Over het algemeen gaan de klachten binnen drie maanden vanzelf over, maar als hulp te laat komt kunnen klachten flink verergeren en kan je depressie zelfs chronisch worden. Erkennen dat je depressief bent is vaak de eerste stap naar herstel. Depressiviteit worden niet altijd tijdig herkend.

Wat is een depressie eigenlijk?

Een depressie is een aandoening die de stemming en de gevoelens raakt. Als je eraan lijdt, kun je ondergedompeld raken in somberheid. Je verliest je interesse in de mensen en de dingen om je heen en kunt niet meer echt genieten.

Wat is een depressie aardrijkskunde?

Een depressie is een gebied met lage luchtdruk die ontstaat in het grensgebied tussen twee verschillende luchtsoorten. Een depressie ontstaat bijvoorbeeld tussen koude lucht van noordelijke breedten en tropische lucht van zuidelijke breedten.

Wat doet een depressie met je?

Wat is een Dysthyme depressie?

Dysthyme stoornis. Mensen met dysthymie of een persisterende depressieve stoornis voelen zich een lange periode (minstens twee jaar) lusteloos en neerslachtig.

Waarom ben ik zo depressief?

Goede of slechte ervaringen of gebeurtenissen die je leven opeens erg veranderen, kunnen ervoor zorgen dat je depressief wordt. Voorbeelden daarvan zijn het verlies van je partner, ontslag of een verhuizing. Maar denk ook aan schokkende gebeurtenissen die je somber en angstig maken, zoals een beroving of een ongeluk.

Wat is een milde depressie?

Dysthymie is een langdurige milde depressie. Het wordt ook wel persisterende depressieve stoornis genoemd. Iemand met dysthymie voelt zich het grootste deel van de dag somber, en meer dagen wel dan niet. Het verschil met een depressie is dat de symptomen milder zijn, maar wel een chronisch beloop hebben.

Wat is klinische depressie?

Een klinische depressie of depressieve stoornis is een of meer depressieve episoden die niet beter verklaard worden door een andere stoornis als schizofrenie of een bipolaire stoornis. Als er sprake is van terugkerende depressieve episoden wordt ook wel gesproken van een recidiverende depressieve stoornis.

Wat zijn de klachten van een depressie?

Vaak zijn er ook lichamelijke klachten die het leven van de patiënt en zijn naaste omgeving kunnen ontregelen. Voorbeelden zijn een verstoord slaapritme, energieverlies, veranderde eetlust, obstipatie of libidoverlies. Tenslotte hebben mensen met een depressie een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Wat zijn de gevolgen van een depressie?

Voorbeelden zijn een verstoord slaapritme, energieverlies, veranderde eetlust, obstipatie of libidoverlies. Tenslotte hebben mensen met een depressie een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Voor de omgeving. Samenleven met iemand met een depressie is zwaar.

Wat is een klinische depressieve stoornis?

Klinische depressie/depressieve stoornis. We spreken van een klinische depressie of depressieve stoornis als er sprake is van een of meer depressieve episoden die niet beter verklaard worden door een andere stoornis (bijvoorbeeld schizofrenie of een bipolaire stoornis).