Hvordan slipper man for e Boks?

Du skal henvende dig personligt på Borgerservice i den kommune, du bor i. Det er ikke nok at ringe. Du skal medbringe gyldig legitimation fx dit sygesikringsbevis eller pas. På Borgerservice skal du udfylde en fritagelsesblanket, hvor du skriver under på, at du opfylder mindst én af betingelserne for fritagelse.

Kan man fritages for NemID?

Hvis du af den ene eller anden grund ikke kan anvende digital post og NemID, kan du blive fritaget for dette. Du har en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, der forhindrer dig i at modtage digital post. Du er registreret som udrejst af Danmark. Du er blevet hjemløs.

Hvordan afmelder man digital post?

Du er forpligtet til at kunne modtage Digital Post fra det offentlige. Der findes en mulighed for generel fritagelse fra Digital Post. Hvis du til trods for hjælp og vejledning ikke kan benytte digital post, kan du blive fritaget ved at møde op personligt på borgerservice i den kommune, du bor i.

Hvor mange er fritaget for digital post?

borgere er tilmeldt Digital Post fra det offentlige. 349.000 borgere er fritaget fra Digital Post fra det offentlige.

Er E-boks obligatorisk?

Det bliver obligatorisk for alle borgere i Danmark over 15 år at kunne modtage digital post fra det offentlige. e-Boks står bag udvikling og drift af den offentlige Digital Post-løsning.

Hvad hvis man ikke har eboks?

Det er frivilligt at bruge e-Boks men fra 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige for alle borgere over 15 år med dansk bopæl og cpr-nr. Fysisk funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer personen i at anvende Digital Post-løsningen.

Hvordan kan du se at borger dk og e boks dk er sikre websider?

Log ind på Digital Post med dit NemID. Forsiden af din digitale postkasse fungerer som din indbakke, hvor du kan se en liste over dine modtagne beskeder.

Kan man have NemID uden eboks?

Fritagelse for Digital Post gælder kun post fra det offentlige. En persons NemID er stadig aktiv på trods af fritagelsen, så man kan stadig benytte det til anden kontakt til offentlige eller private myndigheder. For at blive fritaget fra Digital Post skal man møde personligt op på BorgerService.

Hvem er fritaget for digital post?

Du kan blive fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige, hvis du: ikke har adgang til en computer med tilstrækkelig internetforbindelse i dit hjem eller opholdssted. har en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, som hindrer dig i at modtage post digitalt. er registreret som udrejst af Danmark.

Hvad er forskellen på digital post og e-Boks?

Hvad er forskellen på Digital Post og e-Boks? e-Boks A/S er det firma, som i dag leverer it-systemet bag den offentlige digitale postløsning, Digital Post. Denne løsning drejer sig kun om digital post sendt til eller fra det offentlige, fx en kommune, en styrelse eller et hospital.

Hvordan kan man blive fritaget for digital post?

Du kan blive fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige, hvis du: ikke har adgang til en computer med tilstrækkelig internetforbindelse i dit hjem eller opholdssted. har en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, som hindrer dig i at modtage post digitalt.

Hvor mange har e-Boks?

e-Boks havde i 2018 mere end 16 millioner brugere og 30.000 private og offentlige afsendervirksomheder globalt. 485 millioner dokumenter blev leveret gennem e-Boks i 2018, og der blev foretaget 4,1 millioner digitale underskrifter via platformen.