Hoeveel kinderbijslag vanaf 18 jaar?

Studerende kinderen of werkzoekende schoolverlaters verliezen hun recht op kinderbijslag als ze te veel werken of te veel verdienen….Generieke inhoud.

Kind Bedrag per maand
1ste kind 93,93 euro per maand
2de kind 173,80 euro per maand
Vanaf het 3de kind 259,49 euro per maand

Hoeveel bedraagt het kindergeld?

Het maandelijkse basisbedrag is 166,46 euro voor elk kind geboren vanaf 1 januari 2019. Kinderen geboren voor 1 januari 2019 behouden de basisbedragen uit de oude kinderbijslag (incl. de leeftijdstoeslagen op 6, 12 en 18 jaar).

Welke maanden kinderbijslag?

U krijgt ieder kwartaal kinderbijslag. U krijgt de kinderbijslag nadat een kwartaal is afgelopen. De kinderbijslag wordt betaald in de eerste week van januari, april, juli en oktober. Wanneer u de eerste keer kinderbijslag krijgt hangt af van de geboortedatum van uw kind.

Hoeveel kinderbijslag krijg je voor 1 kind?

De kinderbijslag bedragen zijn per kind per kwartaal . Wij betalen uw kinderbijslag altijd na afloop van het kwartaal….Kinderbijslag bedragen derde kwartaal 2021.

Leeftijd kind Bedrag
0 t/m 5 jaar € 224,87
6 t/m 11 jaar € 273,05
12 t/m 17 jaar € 321,24

Hoeveel bedraagt kindergeld 2020?

Hoeveel bedraagt je kinderbijslag vanaf 01/01/2020? (geïndexeerde bedragen vanaf 01/03/2020)

Bruto belastbaar jaarinkomen van het gezin Aantal kinderen in het gezin
Tussen 31.620 € en 45.900 € 142,80 € 216,24 €/kind
/ 222 €/kind vanaf 12 jaar (*)
Meer dan 45.900 € 142,80 € 142,80 €/kind
/ 153,00 €/kind vanaf 12 jaar (*)

Hoeveel bedraagt kindergeld 2021?

Participatietoeslagen

Schooltoeslag (jaarbedrag schooljaar 2021 – 2022) Volledige toeslag
Stelsel leren en werken € 553,11
Verpleegkundigen in het hoger beroeps- onderwijs extern € 1247,61
intern € 3746,80
Hoger onderwijs € 51,46/jaar (bovenop de studietoelage, uitbetaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs)

Welke maanden kinderbijslag 2021?

Wanneer uitbetaling kinderbijslag 2021?

Uitbetaling kinderbijslag Kinderbijslag over kwartaal
4 januari 2021 4e kwartaal 2020
1 april 2021 1e kwartaal 2021
1 juli 2021 2e kwartaal 2021
1 oktober 2021 3e kwartaal 2021

Welke data kinderbijslag 2021?

U ontvangt het nieuwe bedrag voor het eerst in oktober 2021 De betaling die u begin juli 2021 ontvangt, is nog het bedrag van het tweede kwartaal 2021. Het nieuwe bedrag krijgt u voor het eerst met de betaling van het derde kwartaal 2021. U ontvangt deze betaling begin oktober 2021.

Hoeveel bedraagt de geboortepremie?

Hoeveel kraamgeld krijg je?

Kind
1ste kind (Ook als het voor één van de ouders een eerste kind is) € 1.297,92
Elk volgend kind € 976,53
Elk kind van een meerling € 1.297,92