Wat staat er allemaal op je ID?

De volgende gegevens staan op uw paspoort of identiteitskaart:

  • pasfoto;
  • achternaam;
  • voornamen;
  • geboortedatum;
  • geboorteplaats;
  • geslacht;
  • lengte;
  • handtekening;

Waar vind ik het burgerservicenummer?

Uw burgerservicenummer (BSN) staat op de voorkant of achterkant van uw identiteitskaart (ID-kaart). Let op: vanaf 2 augustus 2021 staat uw BSN ook in een QR-code op de achterzijde van uw identiteitskaart. Op onderstaande afbeeldingen staat een rode cirkel om het BSN.

Is DigiD nummer hetzelfde als het burgerservicenummer?

U krijgt met het burgerservicenummer (BSN) en met DigiD te maken, wanneer u informatie of voorzieningen aanvraagt bij de overheid.

Waar staat het burgerservicenummer op het paspoort?

Op identiteitskaarten van vóór 2014 staat het burgerservicenummer op de voorkant (rode ovaal). Op identiteitskaarten van na 2014 staat het BSN op de achterkant en sinds 2 augustus 2021 ook in een QR-code (zie rode ovalen).

Is een burgerservicenummer hetzelfde als een sofinummer?

Het burgerservicenummer (BSN) is de opvolger van het sofinummer.

Welke naam staat er op je paspoort?

Op officiële documenten, zoals uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs, blijft uw eigen achternaam staan. U kunt wel bij de aanvraag van een paspoort of identiteitskaart aan uw gemeente vragen ook de achternaam van uw partner in uw paspoort of op uw identiteitskaart te vermelden.

Wat is een geldig legitimatiebewijs?

De volgende documenten worden geaccepteerd als identiteitsbewijs: paspoort; ID-kaart of paspoort uit een EER-land; Nederlands vreemdelingendocument.

Wat is het burgerservicenummer op mijn ID?

Waar vind ik mijn burgerservicenummer op een Nederlandse identiteitskaart? Uw burgerservicenummer (BSN) staat op de voorkant of achterkant van uw Nederlandse identiteitskaart (ID-kaart). Op onderstaande afbeeldingen staat een rode cirkel om het BSN. Op identiteitskaarten van na 2014, staat het BSN op de achterkant.