Hur hittar man Fastighetskartor?

Du kan köpa en särskild fastighetskarta från Lantmäteriet för ett område, där alla fastigheter med fastighetsbeteckning finns inritade.

Hur får man reda på vem som äger en fastighet?

I Vem äger fastigheten kan du som är privatperson och har giltig e-legitimation få information om vem som äger en fastighet. Du söker på en fastighetsbeteckning och får tillbaka uppgift om vem som äger fastigheten och eventuell tomträttsinnehavare.

Vilken fastighetsbeteckning har adressen?

Du hittar beteckningen i dina huspapper och/eller i lånehandlingar. Hittar du den inte där så kan du vända dig till din kommuns byggnadsnämnd. De kan upplysa dig om vilken fastighetsbeteckning som din tomt har.

Hur skapar Lantmäteriet kartor över Sverige?

Så skapar du en egen karta

  • Klicka på Starta Kartutskrift.
  • Välj önskat område genom att zooma och panorera i kartan.
  • Välj “Ändra” för att ändra skala 1:10 000/1:50 000 eller utskriftsformat t.ex.
  • Välj “Skapa karta”.
  • Anpassa din kartutskrift genom att välja den information du vill ha med t.
  • Din karta skapas som en pdf-fil.

Var hittar jag min Tomtkarta?

I vår e-tjänst Min karta kan du se en fastighets ungefärliga läge och se hur den ligger i förhållande till andra fastigheter. Du kan även söka på fastighetsbeteckning, adress, koordinater eller zooma in till berörd fastighet direkt i kartan. Läs mer om e-tjänsten Min karta.

Hur hittar man Tomtkarta?

Så här använder du tomtgränser

  1. Steg 1. Gå till kartor.eniro.se och välj “tomtgränser” från menyn uppe till höger.
  2. Steg 2. Sök på kartan efter den fastighet du är intresserad av.
  3. Steg 3. Klicka på en tomtgräns för att få information om storlek och vilka privatpersoner och företag som hittas på adressen.

Hur tar man reda på vem som äger en bostadsrätt?

Möjlighet att ta reda på vem som äger en lägenhet Som utomstående part finns det ingen möjlighet att se vem som äger en bostadsrätt. En medlem i en bostadsrättsförening kan däremot begära att få ta del av bostadsrättsföreningens medlemsregister.

Vem äger en viss tomt?

Lantmäteriet har alla uppgifter om vem som äger en viss mark. Du kan köpa fastighetskartor, digitala eller tryckta, eller information om vem som äger en viss fastighet via Lantmäteriets hemsida. Klicka här för att komma direkt till e-tjänsten ”Vem äger fastigheten” hos Lantmäteriet!

Var ser jag mina pantbrev?

På Min Fastighet på Lantmäteriets hemsida kan du ta reda på om det finns pantbrev och inteckningar på din fastighet.

Var ser man pantbrev?

Lantmäteriet har information om vilka pantbrev som finns i din fastighet, och via ägararkivet (som är sammanhängande med Lantmäteriet) kan du också få uppgifter om vilka av pantbreven som är obelånade.

Vem ger ut kartor i Sverige?

SGU ger ut ett stort antal rapporter och kartor i sina olika publikationsserier. Publikationerna beskriver resultaten från olika undersökningar, utredningar och uppdrag.

Var hittar jag Karta över min tomt?