Hoe kondig je een nieuwe collega aan?

Voor de introductie nieuwe medewerker informeer je vooraf zijn toekomstig collega’s. Stuur een mailtje zodat al vóór de eerste werkdag bekend is wie de nieuwe medewerker is en wat hij binnen het bedrijf komt doen. Zo kunnen zijn nieuwe collega’s hem snel op weg helpen.

Hoe gebruik je het protocol bij het inwerken van een nieuwe collega of stagiair?

In het inwerkprogramma vermeld je op één A4 hoe lang de inwerktermijn duurt, welke collega de nieuwe werknemer op weg helpt en welke taken vanaf wanneer moeten worden uitgevoerd en wat hierover de verwachtingen zijn. Ook vermeld je hoe de taken worden beoordeeld aan het einde van de inwerkperiode.

Wat wil een nieuwe medewerker weten?

Je moet de werknemer binnen een maand na indiensttreding informeren over de volgende zaken:

 • naam en woonplaats van werkgever en werknemer.
 • de plaats(en) van arbeid.
 • de functie van de werknemer of de aard van het werk.
 • arbeidsduur per dag of per week.
 • de hoogte van het salaris en de uitbetalingstermijnen.

Wat is een inwerkprogramma?

Een inwerktraject of inwerkprogramma is een traject of programma dat een nieuwe werknemer doorloopt wanneer hij of zij start in de functie bij de organisatie waarmee de werknemer een arbeidsovereenkomst mee heeft gesloten.

Hoe kan je iemand verwelkomen?

Onthalen = 1) Binnenhalen 2) Feestelijk ontvangen 3) Féteren 4) Gastvrij ontvangen 5) Iemand zeer warm ontvangen 6) Ontvangen 7) Recipiëren 8) Regaleren 9) Toeven 10) Tracteren 11) Trakteren 12) Uitpakken 13) Vergasten 14) verwelkomen…

Wat zeg je op je eerste werkdag?

Wees vriendelijk, ontmoet mensen, lach en luister.” Dit is een uitgelezen moment om te leren wat de doelen van je baas en je collega’s zijn. Het is je kans om een helikopterview te krijgen van de organisatie, en te leren waar prioriteiten liggen. “Maak veel aantekeningen”, stelt Taylor voor.

Wat moet er in een Introductieplan staan?

Voorbereiding
Door wie …………………………………………..
Werkplek gereedmaken
Werkkleding verzorgen
Aankondiging bij medewerkers

Hoe werk je iemand in?

Tips inwerken nieuwe collega

 1. Regel alle praktische zaken. Een eigen bureau, een computer die werkt, een e-mailaccount en visitekaartjes.
 2. Stel een inwerkprogramma op.
 3. Laat de vertrekkende werknemer een overdracht schrijven.
 4. Informeer je team.
 5. Leg een informatiepakket klaar.
 6. Benoem een mentor.

Wat moet ik weten van een nieuwe werknemer?

Checklist bij start nieuwe werknemer

 1. Controleer de identiteit van je werknemer.
 2. Meld je aan als werkgever bij je belastingkantoor.
 3. Richt je loonadministratie in.
 4. Doe een antecedentenonderzoek.
 5. Sluit het arbeidscontract af.
 6. Stuur de werknemer relevante informatie toe.
 7. Zorg voor een veilige en gezonde werkplek.

Wat is belangrijk bij het inwerken van een collega?

Een rondleiding van je nieuwe werkplek is niet alleen leuk, maar ook heel handig. Net zoals de voorstel gesprekken handig waren om te weten naar welke collega de medewerker kan stappen, zo is het ook met het gebouw. Het geeft meteen een vertrouwd gevoel om tijdens het inwerken al te weten waar je wat kunt vinden.

Wat moet er in een Inwerkmap?

Maak een goed inwerkplan Dat kan een algemene blauwdruk zijn, maar ook een naar persoonskenmerken of functie gespecificeerd schema. In zo’n inwerkplan omschrijf je wat de belangrijkste doelstelling van de inwerkperiode is, hoe lang die duurt en hoe de inwerkperiode er concreet uit gaat zien.

Wat moet er in een inwerkprogramma staan?

Checklist inwerkprogramma opstellen

 1. Welkomstbrief sturen. Met een welkomstbrief heet je de nieuwe werknemer welkom en verstrek je informatie over de eerste werkdag.
 2. Informatiepakket toesturen.
 3. Werkplek inrichten.
 4. Aankondiging doen.
 5. Agenda opstellen.
 6. Welkom heten.
 7. Rondleiding geven.
 8. Personeelshandboek doornemen.