Waarom Lithiumspiegel bepalen?

Regelmatige bepaling van de lithiumspiegel is onontbeerlijk vanwege de grote interindividuele en intra-individuele verschillen in farmacokinetiek (de halfwaardetijd (T1/2) is 12-48 uur bij normale nierfunctie) en het smalle therapeutische venster.

Hoe vaak lithium prikken?

Controles als u lithium gebruikt Als u de juiste dosis lithium slikt (u bent dan ‘goed ingesteld’), moet u minimaal 2 keer per jaar bloed laten prikken.

Wat is een hoge dosering lithium?

Start lithium in een lage dosis en verhoog deze op geleide van bijwerkingen en het gewenste effect, tot een therapeutische 12-uurs bloedspiegel van 0,6 tot 0,8 mmol/L. Dit advies geldt voor de niet-acute fase. In de acute fase kan de lithiumspiegel verhoogd worden tot 1.0 mmol/L.

Waarom zout eten bij lithium?

Omdat lithium ook een zout is, stijgt de lithiumspiegel daardoor. Dit voorkom je door wat extra zout te nemen bijvoorbeeld in de vorm van een kopje bouillon. Let wel: doe dit alleen in bijzondere situaties, zoals bij hevig transpireren en in het geval van koorts of diarree.

Wat kan leiden tot een Lithiumvergiftiging?

Intoxicatie betekent een overdosis/vergiftiging. Een lithiumintoxicatie kan ontstaan doordat u teveel lithium in het bloed heeft. Dit kan bijvoorbeeld komen door een verkeerde inname van het middel. Een lithiumintoxicatie kan schade aan verschillende organen geven.

Wat doet lithium in het lichaam?

Lithium vermindert hevige stemmingsschommelingen. Artsen schrijven het voor bij depressie en clusterhoofdpijn. Ook wanneer u te veel energie heeft waardoor u bijvoorbeeld niet genoeg slaapt. Dit wordt een manie genoemd.

Hoeveel mg lithium is dodelijk?

Bij de acute behandeling van manieën kan de lithiumspiegel opgevoerd worden tot 1.2 mmol/l onder goede controle. Boven 1.5 mmol/l bestaat gevaar voor lithiumvergiftiging.

Hoe hoog gaat de dosering lithium?

Richtlijnen lithiumspiegel. Geadviseerde spiegels zijn: bij acute behandeling: 0,8-1,2 mmol/l (hoog therapeutisch) bij onderhoudsbehandeling: 0,6-0,8 mmol/l (normaal therapeutisch).

Wat zijn voorbeelden van Mao remmers?

Voorbeelden van MAO-remmers zijn: Fenelzine (Nardil®) en Tranylcypromine (Parnate®).

Hoe lang lithium slikken?

Lithium smaakt naar zout met een wat metaalachtige bijsmaak. U moet het medicijn elke dag innemen bij voorkeur voor het slapen gaan. Indien u een dagdosis vergeet, kunt u deze tot 4 uur later alsnog innemen maar niet nog later.

Waarom moeten patiënten die lithium gebruiken frequent hun bloed laten prikken?

Nier en schildklier Een voldoende nierfunctie is voorwaarde voor veilig gebruik van lithium. Daarom wordt de nierfunctie regelmatig in het bloed gecontroleerd. Bij sommige mensen kan na langdurig gebruik (langer dan 15 jaar) van lithium een geleidelijke afname van de nierfunctie optreden.

Waarom veel drinken bij lithium?

Doordat lithium een zout is, krijgt u sneller een droge mond en dorst waardoor u veel gaat drinken en daardoor veel plassen. Ook kunt u hierdoor vocht gaan vasthouden. Als u meer dan 4 liter per dag gaat drinken door overmatige dorst, neem dan contact op met uw psychiater.