Kan ZZP er uitkering aanvragen?

Het Bbz, Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen, houdt zzp’ers uit de bijstandswet. Je kunt deze uitkering tijdelijk bij de gemeente krijgen totdat je zelf weer in je levensbehoeften kunt voorzien. Je kunt in aanmerking komen voor een Bbz-uitkering als je zelfstandig bent en in (tijdelijke) financiële problemen zit.

Wat is bijstand voor zelfstandigen?

Zelfstandigen kunnen in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen zij dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Wat is een BBZ lening?

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) is een gemeentelijke kredietregeling voor zelfstandige ondernemers – zoals agrarische – met financiële problemen. Verschillende groepen komen ervoor in aanmerking.

Kun je een WW aanvragen als je stopt met je eigen onderneming?

Stopt u volledig als zelfstandige? Dan kunt u uw oude WW-uitkering weer aanvragen. De periode waarbinnen u mogelijk opnieuw WW krijgt, hangt af van hoelang u recht had op WW: Dan geldt voor u dezelfde periode als de periode waarin u recht had op WW.

Kan ik als ondernemer een uitkering aanvragen?

Heeft u al langere tijd een eigen bedrijf en heeft u tijdelijk financiële problemen? Dan kunt u misschien ondersteuning krijgen van de gemeente. U kunt in aanmerking komen voor een periodieke uitkering en/of bedrijfskapitaal. Dit kan vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Hoeveel bijstand krijg je als ZZP er?

De hoogte van de bijstandsuitkering is afhankelijk van bepaalde normbedragen en van jouw inkomsten, zoals je eigen vermogen. De inkomsten worden met een bijstandsuitkering aangevuld tot het normbedrag dat voor jou geldt. Op 1 januari en op 1 juli worden de bijstandsnormen opnieuw vastgesteld.

Hoeveel is een bijstandsuitkering ZZP?

Ik ben 18, 19 of 20 jaar. Hoe hoog is de uitkering?

Leefvorm bedrag zonder vakantiegeld bedrag met vakantiegeld
Alleenstaande € 252,98 € 266,29
Alleenstaande ouder € 252,98 € 266,29
Gehuwden die beiden 18, 19 of 20 jaar zijn, zonder kinderen € 505,95 € 532,58
Gehuwden die beiden 18, 19 of 20 jaar zijn, met kinderen € 798,74 € 840,78

Is de TOZO een lening?

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) biedt inkomensondersteuning voor levensonderhoud voor ondernemers, waaronder zzp’ers, die in de financiële problemen zitten door de coronacrisis. Ook kun je met de Tozo een lening voor bedrijfskapitaal afsluiten.

Hoe werkt een BBZ?

Indien gevestigde zelfstandigen tijdelijk inkomensproblemen hebben, waardoor ze niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, dan komen zij in aanmerking voor een periodieke uitkering. Het Bbz vult je inkomen aan tot de bijstandsnorm. Deze uitkering mag 12 maanden duren en kan worden verlengd met maximaal 24 maanden.

Heb ik recht op BBZ?

Wilt u in aanmerking komen voor financiële steun op grond van het Bbz? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: Uw bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn. U moet minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam zijn in uw bedrijf.

Heb ik recht op een WW-uitkering?

U heeft recht op een WW-uitkering als u: 5 uur of meer van uw arbeidsuren per week verliest en geen recht hebt op loon over die uren; direct beschikbaar bent voor betaald werk; minimaal 26 weken heeft gewerkt in de 36 weken voordat u werkloos werd (wekeneis).