Wat is een andere naam voor transportverpakking?

Rekfolie is een van de meest gebruikte transportverpakkingen. Om de producten op pallets onder de best mogelijke omstandigheden te transporteren, is het belangrijk om een verpakkingsfolie te kiezen in functie van het product en de folie zo goed mogelijk uit te rekken.

Wat is een ander woord voor cartoon?

1 tekenfilm, animatiefilm; strip(verhaal), beeldverhaal, striptekening; 2 spotprent, karikatuur; tekengrap, beeldgrap.

Wat is transportverpakking?

Speciaal voor het transport aangebrachte verpakking.

Waar komt het woord transport vandaan?

Vervoer of transport is het verplaatsen van personen of goederen. Het woord transport is samengesteld uit het Latijnse trans dat over betekent en portare, wat dragen betekent.

Wat is een cartoon?

Een cartoon of spotprent is een humoristische tekening, soms voorzien van een onderschrift, die kan gebruikt worden als commentaar of kritiek op actuele gebeurtenissen of maatschappelijke trends.

Wat is cartoonesk?

Een cartoon is een humoristische tekening waarin vaak de spot wordt gedreven met personen of situaties, meestal wordt hierbij ingespeeld op de actualiteit. De tekening beeldt de persoon of situatie overdreven uit. Een cartoon wordt ook wel een spotprent genoemd.

Welke 3 groepen personen zijn bij het vervoer van goederen betrokken?

particulier personenvervoer (auto, motor, fiets, boot, privéjet, kinderwagen) collectief personenvervoer.

Waarom cartoon?

Waarom een cartoon werkt Want een cartoons neemt iets of iemand op de hak. Om een cartoon te tekenen ga je op zoek naar de pijn in het verhaal – dáárover moet het gaan. Herkenbare pijn is het mosbodempje waar humor op bloeit. Als je zo mensen in hun hart raakt met je cartoon, dan heb je het helemaal geschoten.

Hoe zijn cartoons ontstaan?

Het ontstaan van de spotprent Ten tijde van de tachtigjarige oorlog werden spotprenten gemaakt waarin de spot werd gedreven met de Spaanse machthebbers. En in de jaren zestig van de vorige eeuw waren spotprenten een veelgebruikt middel om taboes bespreekbaar te maken of aan te vallen.

Wat is het doel van een cartoon?

Een cartoon of spotprent is een humoristische tekening, soms voorzien van een onderschrift, die kan gebruikt worden als commentaar of kritiek op actuele gebeurtenissen of maatschappelijke trends. Veel kranten en tijdschriften publiceren cartoons. In kranten gaat het vaak om politieke spotprenten.

Wat zijn de belangrijkste stijlkenmerken waaraan een goede cartoon moet voldoen?

Waar moet een goede cartoon aan voldoen? ‘Het is vaak een combinatie van twee elementen. Enerzijds wil ik iets herkenbaars laten zien, anderzijds valt of staat humor met een verrassingseffect. De cartoons moeten sowieso aansluiten op de belevingswereld van de doelgroep.