Is euthanasie mogelijk bij depressie?

Soms kunnen patiënten ernstig psychisch lijden. Bijvoorbeeld door een psychiatrische aandoening. Zij kunnen aan een arts om euthanasie vragen. Euthanasie is dus niet alleen mogelijk voor patiënten die niet lang meer zullen leven.

Kan euthanasie bij psychiatrische patiënten?

Als het leven met een psychiatrische stoornis door de patiënt als uitzichtloos en ondraaglijk lijden wordt ervaren, kan de patiënt een verzoek om levensbeëindiging door een arts doen.

Wat is psychisch lijden?

Lijden is een negatief gevoel dat we hebben, als de werkelijkheid niet strookt met wat we graag willen dat er is. Als er een (groot) verschil is tussen wat we denken nodig te hebben om gelukkig te kunnen zijn en dat wat er is.

Welke voorwaarden moeten vervuld zijn om euthanasie te krijgen?

De zieke moet zich in een medisch uitzichtloze toestand bevinden – een ongeneeslijke aandoening hebben -, veroorzaakt door ziekte (bv. kanker) of ongeval (bv. verlamming) en hij/zij moet hierdoor ondraaglijk lijden. De medische uitzichtloosheid wordt door de arts ingeschat.

Wat betekent euthanasie letterlijk?

Euthanasie (Oudgrieks: εὖ (eu) = “goede” en θάνατος (thanatos) = “dood”), goede dood, milde dood of genadedood, verwijst naar handelingen die het sterven zonder veel lijden van een andere persoon bevorderen.

Hoe gaat euthanasie in zijn werk?

De euthanasie bestaat uit 2 injecties. De eeste is een injectie met een slaapmiddel, de 2e met een spierverslapper. De patiënt verliest heel snel het bewustzijn (binnen 30 seconden is niet ongebruikelijk) door het slaapmiddel en houdt soms zelfs al op met ademen.

Hoe euthanasie aanvragen bij psychisch lijden?

In het geval van psychisch lijden moet er minstens een maand zitten tussen de eerste vraag en de uitvoering van de euthanasie. Er moeten naast de arts die de euthanasie uitvoert ook twee andere onafhankelijke artsen hun advies geven, onder wie een psychiater. Dat advies is niet-bindend.

Welke arts doet euthanasie?

Als een arts aan een euthanasieverzoek van een patiënt wil voldoen, kan hij een SCEN-arts inschakelen voor een consultatie. Deze toetst dan of aan de zorgvuldigheidseisen van de Euthanasiewet is voldaan. De SCEN-arts voert daarvoor een gesprek met de arts, bestudeert de medische informatie en bezoekt de patiënt.

Wat is ondraaglijk en uitzichtloos lijden?

Het lijden van de patiënt wordt als uitzichtloos beschouwd als de ziekte of aandoening die het lijden veroorzaakt niet te genezen is en het ook niet mogelijk is om de symptomen zodanig te verzachten dat daardoor de ondraaglijkheid verdwijnt. In medisch opzicht is de uitzichtloosheid redelijk objectief vast te stellen.

Is euthanasie pijnlijk?

Euthanasie wordt ingezet bij mensen die uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Maar de methode die in Nederland wordt gebruikt is onnodig pijnlijk en foutgevoelig. Volgens deskundigen kan dit voorkomen worden.

Heb ik recht op euthanasie?

Volgens de wet heeft niemand recht op euthanasie. Een arts mag dus ook een vraag om euthanasie weigeren. Ook als de patiënt opgeschreven heeft wat hij wil.