Heb ik recht op onderhoudsgeld?

Onderhoudsgeld voor een ex-echtgenoot Bij een scheiding op grond van onherstelbare ontwrichting kan de economisch zwakke ex-echtgenoot onderhoudsgeld bekomen als hij aantoont dat hij behoeftig is. Behalve in buitengewone omstandigheden mag de duur van de uitkering niet langer zijn dan de duur van het huwelijk.

Heb ik recht op alimentatie na scheiding?

U heeft in principe recht op partneralimentatie als u na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. Daarbij wordt rekening gehouden met uw levensstandaard ten tijde van het huwelijk.

Hoe lang alimentatie na scheiding?

De partneralimentatie bedraagt maximaal 5 jaar. Of korter, als het huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan 10 jaar duurde. Dan ontvangt een ex-partner alimentatie voor de helft van de tijd dat het huwelijk of partnerschap duurde.

Wat moet ik betalen als ik ga scheiden?

De partner die behoefte heeft aan alimentatie heeft in principe recht op 60% van het netto gezinsinkomen zoals dat gold tijdens het huwelijk. Er wordt dus gekeken naar de financiële welstand van partijen tijdens het huwelijk.

Heb ik recht op alimentatie bij co ouderschap?

Veel mensen denken dat er bij co-ouderschap automatisch geen sprake is van alimentatie. Dit is niet waar. Ook bij co-ouderschap zal degene met het hoogste inkomen nog altijd een klein bedrag moeten betalen aan degene met het laagste inkomen. De alimentatie zal wel een stuk lager zijn dan bij een andere omgangsregeling.

Is onderhoudsgeld hetzelfde als alimentatie?

Alimentatie wordt in ons land ook ‘onderhoudsgeld’ genoemd. Het komt erop neer dat u na de scheiding nog verplicht bent om financieel voor de kinderen te zorgen. Volgens de wet moeten beide ouders bijdragen aan de kosten van opvoeding, opleiding en huisvesting.

Kan je alimentatie weigeren?

Het is verplicht om alimentatie te betalen bij een scheiding. Je moet financieel voor de kinderen en voor elkaar zorgen. Het is dus strafbaar als je geen alimentatie gaat betalen wanneer dit wel zo is afgesproken. Je kunt door de rechter zelfs een lijfsdwang opgelegd krijgen.

Hoeveel alimentatie voor ex vrouw?

Het onderhoudsgeld mag nooit meer dan 1/3 van het inkomen bedragen van de onderhoudsplichtige ex-echtgenoot. Het inkomen dat in rekening wordt genomen is het netto-beroepsinkomen en inkomen uit goederen. Nooit langer dan de duur van het huwelijk is onderhoudsgeld verschuldigd.

Hoeveel alimentatie niet getrouwd?

Wanneer u niet gehuwd bent geweest of geen geregistreerd partnerschap hebt gehad, is partneralimentatie alleen verplicht als u hierover afspraken heeft gemaakt in een samenlevingscontract. Als u heeft samengewoond zonder samenlevingscontract, is er geen verplichting tot partneralimentatie.

Waar moet je op letten als je gaat scheiden?

Waar moet ik op letten als ik ga scheiden?

  • Maak goede afspraken. Uit recent onderzoek blijkt dat ruim een kwart van de gescheiden mensen achteraf ontevreden is over de afspraken die rondom de scheiding gemaakt zijn.
  • Probeer de gevolgen te overzien.
  • Neem genoeg tijd.
  • Kies de juiste persoon.

Hoe bewijs je co-ouderschap?

Geef met een brief aan ons door dat u co-ouders bent. Zet ook in de brief op welke dagen van de week uw kind bij u is, en op welke dagen bij uw ex. Vermeld ook uw naam, adres en woonplaats en uw burgerservicenummer (BSN) in de brief.