Wat wordt bedoeld met conjunctuur?

De schommelingen van de economische groei op korte termijn noem je de conjunctuur. Periodes van sterkere groei (hoogconjunctuur) en periodes van tragere (laagconjunctuur) of zelfs negatieve groei (crisis) wisselen elkaar af.

Wat is conjunctuurgolf?

[economie] De opeenvolging in de tijd van periodes van economische groei (hoogconjunctuur), gevolgd door periodes van groeivertraging (laagconjunctuur). Deze periodes hebben een lengte van enkele kwartalen tot enkele jaren.

Wat is een neergaande conjunctuur?

De op- en neergaande beweging van de economie binnen een periode van vijf tot tien jaar. Het gaat om versnellingen en vertragingen in het groeitempo van het nationaal inkomen door veranderingen in de bestedingen (effectieve vraag). De bestedingen bepalen daarom de groei van het nationaal inkomen.

Waarom conjunctuur?

De conjunctuur geeft aan hoe goed het gaat met een economie. Als de geaggregeerde vraag in een land stijgt, stijgt de conjunctuur. Hiermee verschilt het dus van de collectieve vraag, die alleen verwijst naar de vraag naar één product. Als de conjunctuur van een land erg laag is kan een land in een depressie komen.

Hoe bepaal je de conjunctuur?

De bestedingen kennen geen stabiel verloop, soms zijn ze hoger dan de gemiddelde groei (trend) en soms zijn ze lager. We noemen dit de conjunctuurbeweging of kortweg de conjunctuur. Bij een groei boven de trend is er sprake van hoogconjunctuur, bij een groei lager dan de trend is er sprake van laagconjunctuur.

Hoe lang duurt een conjunctuurgolf?

Een conjunctuurgolf beslaat meestal een periode van ongeveer zeven à tien jaar. De gemiddelde groei over een lange periode, noemen we de trendmatige groei (of trend).

Waardoor ontstaat een conjunctuurgolf?

We spreken van een conjunctuurgolf. Deze golfbeweging van het nationaal inkomen ontstaat dus als gevolg van de schommeling in de effectieve vraag. Er zijn jaren van snelle groei, jaren waarin nauwelijks sprake is van groei (groeivertraging) en zelfs jaren waarin sprake is van een afname van de productie (krimp).

Wat is het verschil tussen hoogconjunctuur en laagconjunctuur?

Periodes van lage conjunctuur worden afgewisseld met periodes van hoge conjunctuur. Wanneer de waardes boven de nullijn uitkomen is er sprake van hoogconjunctuur, wanneer de waardes onder de nullijn uitkomen is er sprake van laagconjunctuur.

Wat is conjuncturele inflatie?

CONJUNCTURELE INFLATIE = wanverhouding tussen de productie van kapitaalgoederen en consumptiegoederen (-> goederen); indien bv. te weinig aandacht besteed wordt aan investeringen voor de uitbreiding of vernieuwing van de productiegoederen, dreigt er op korte termijn een algehele veroudering van het productieapparaat.

Waarom hoogconjunctuur afremmen?

In een hoogconjunctuur zal de overheid proberen om bestedingen af te remmen. Dit kan door het verhogen van belastingen of het verlagen van overheidsbestedingen. Andersom is het afremmen van de economie anticyclisch bij een hoogconjunctuur en procyclisch bij een laagconjunctuur.

Waarom procyclisch beleid?

De overheid kan met haar begrotingsbeleid invloed uitoefenen op de conjunctuurbeweging van de economie. Een procyclisch beleid zorgt ervoor dat de conjunctuurgolf diepere dalen en hogere pieken heeft. Het tegenovergestelde van procyclisch conjunctuurbeleid is anticyclisch conjunctuurbeleid.

Hoe ontstaat een conjunctuur?

De conjunctuurbeweging wordt bepaald door de productie (aanbod) en de vraag naar goederen. Als deze veranderen, is er een beweging in de conjunctuur. Er zijn zowel externe als interne oorzaken die vraag en aanbod beïnvloeden.

Wat is een conjunctuurgolf?

De conjunctuur is de op- en neergang van de economie. Deze op- en neergang komt door de vraag en aanbod naar goederen. Een conjunctuurgolf beslaat gemiddeld een periode van zeven à tien jaar. Binnen een conjunctuur zijn er verschillende fases. Gevonden op http://valutawijzer.nl/woordenboek/conjunctuur/.

Wat is conjunctuur of fluctuatie?

Conjunctuur of fluctuatie is de verandering van het groeipercentage van de economie of de productie op de korte termijn. De gemiddelde groei over de lange termijn noemen we de trendmatige groei.

Wat is een conjunctuurcyclus?

conjunctuurcyclus. Verschillende fases van de conjunctuur, waarin periodes van voorspoed worden afgewisseld met periodes van tegenspoed. Een opeenvolging in de tijd van periodes van economische groei ( hoogconjunctuur ), gevolgd door periodes van groeivertraging ( laagconjunctuur ).