Wat voor insecten eten Zwaluwen?

Huiszwaluwen eten enorme hoeveelheden muggen en andere vliegende insecten, die in volle vlucht worden gevangen. Huiszwaluwen zijn lange-afstandstrekkers die helemaal naar tropisch en zuidelijk Afrika vliegen om te overwinteren.

Waar slapen Huiszwaluwen?

In de broedperiode slapen huiszwaluwen op het nest, maar zelfs tijdens de nestbouw, als ze hun nest moeten verdedigen, zag ik ze in de schemering verdwijnen. En ze slapen dan niet in het riet, zoals de boerenzwaluw. De huiszwaluw is ook de enige zwaluw met bevederde pootjes.

Waar gaan Zwaluwen heen?

De boerenzwaluwen die in Nederland broeden, overwinteren in West- en Centraal-Afrika, ruwweg het gebied tussen Ivoorkust en Angola. Tussen eind maart en begin juni (met piek in mei) keren ze terug naar ons land.

Hoe oud kan een zwaluw worden?

De mannetjes leven doorgaans langer dan de vrouwtjes en worden gemiddeld vier jaar oud. De hoogst gedocumenteerde leeftijd voor een boerenzwaluw bedraagt meer dan elf jaar.

Hoe herken je een zwaluw?

De huiszwaluw is te herkennen aan zijn volledig spierwitte onderkant, witte stuit en wit bevederde poten. De bovenzijde van zijn lichaam is glanzend zwartblauw. De staart is kort en gevorkt en de snavel stomp. Zijn kwetterende zang is eerder ingetogen.

Hoe slaapt een huiszwaluw?

Huiszwaluw is een metselaar Van boerenzwaluwen is bekend dat ze in de tropen ‘s avonds in groepen van duizenden samen komen, om te slapen in rietvelden en bamboebossen. Huiszwaluwen schijnen de hele winter in de lucht te blijven en net als gierzwaluwen in de lucht te slapen.

Wat is de gemiddelde vlucht snelheid van een zwaluw?

En vliegen kunnen ze! Ze bereiken met gemak snelheden van 120 km per uur.

Hoe lang leven zwaluwen?

Hoe vangen zwaluwen insecten?

Op jacht naar vliegende en rondzwevende insecten schieten Boerenzwaluwen met pijlsnelle wendingen als rasechte acrobaten door de lucht. Hun brede bek fungeert daarbij als vangnet. Bij slecht weer jagen ze laag boven de grond.