Wat houdt registratie in het BIG-register in?

Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Met een BIG-registratie mogen zij hun beroepstitel gebruiken. Zij vallen dan ook onder het tuchtrecht.

Welke beroepen moeten BIG geregistreerd zijn?

U kunt de BIG-registratie controleren van:

  • apothekers;
  • artsen;
  • fysiotherapeuten;
  • gezondheidszorgpsychologen;
  • klinisch technologen;
  • orthopedagogen-generalisten;
  • physician assistants;
  • psychotherapeuten;

Is mijn BIG-registratie nog geldig?

Een BIG-registratie is beperkt geldig. U moet elke 5 jaar aantonen dat u aan de gestelde eisen voldoet. U ontvangt hiervoor een oproep van het BIG-register.

Welke beroepen kennen Big titelbescherming en worden in het BIG-register geregistreerd?

Bij wet worden 8 beroepen geregeld: apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen. Voor elk van die 8 beroepen worden opleidingseisen vastgesteld.

Wat betekent de wet BIG vanuit de zorgvrager?

Wet BIG betekent Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. In de De Wet BIG(Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) staan onder meer regels en normen om patiënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners.

Hoe kan ik zien of ik BIG geregistreerd ben?

U kunt uw BIG-nummer vinden via de site: www.bigregister.nl.

Wie moet er BIG geregistreerd zijn?

In het BIG-register zijn artsen, apothekers, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen, physician assistants en verpleegkundigen opgenomen. Zorgverleners in het BIG-register moeten iedere vijf jaar aantonen dat ze voldoen aan de eisen die gelden voor hun basisberoep.

Wie is verantwoordelijk voor BIG registratie?

Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register wordt uitgevoerd door het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Hoe lang duurt BIG-registratie?

Het afhandelen van een aanvraag voor registratie in het BIG-register mag volgens de wet maximaal 8 weken duren. In de praktijk gaat de afhandeling vaak sneller dan 8 weken. De afhandeling kan langer duren als uw aanvraag incompleet of onjuist is.

Hoe kan ik mijn BIG-registratie behouden?

U kunt zich als verpleegkundige herregisteren als u voldoet aan de werkervaringseis (ook wel urennorm). Hiervoor moet u in 5 jaar 2.080 uur als verpleegkundige hebben gewerkt. Dit is ongeveer 8 uur per week. De werkzaamheden moeten aan bepaalde eisen voldoen.

Wat regelt de Wet BIG voor beroepen genoemd in de wet?

BIG staat voor: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De Wet BIG geeft regels voor beroepen in de gezondheidszorg en beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Het BIG-register is een onderdeel van de Wet BIG.

Is een doktersassistente BIG geregistreerd?

Doktersassistente niet in de Wet BIG! De Minister van VWS heeft de aanvraag, welke gedaan is door de NVDA, voor titelbescherming van de doktersassistent afgewezen.