Hoe zijn de scholen in Belgie?

In Vlaanderen is een kind vanaf het jaar dat ze zes worden tot zijn achttiende levensjaar leerplichtig. Kinderen kunnen vanaf 2,5 jaar al kleuteronderwijs volgen. In het jaar dat ze zes worden gaan ze naar de lagere school. In het twaalfde levensjaar gaan kinderen naar het secundair onderwijs.

Wat zijn de schooltijden in Belgie?

De kinderen volgen per schoolweek 28 of 29 lestijden van 50 minuten (uitzondering: ziekenhuisscholen). Ze worden in aantal gelijkmatig gespreid over 5 dagen, van maandag tot en met vrijdag. De woensdagnamiddag is vrij. Op een schooldag beginnen de lessen ten vroegste om 8 uur.

Hoeveel jaar middelbare school Belgie?

In het onderwijs in Vlaanderen is er voltijdse leerplicht vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin de leerling 5 jaar wordt. Deze leerplicht duurt in de regel 13 leerjaren (zeven jaar lager onderwijs en zes jaar secundair onderwijs).

Wat is vervolgonderwijs Belgie?

Te gebruiken voor al het onderwijs na de middelbare school. Categorie: Vakgebieden > onderwijs naar leeftijdsgroep of niveau.

Hoeveel Montessorischolen zijn er in Belgie?

Aanvankelijk werkten ze in Australië en na een kort intermezzo in Nederland stichtten ze hun eigen school in Tervuren. Tegenwoordig leiden ze vijf scholen die in totaal door ongeveer 400 kinderen bezocht worden.

Hoe werken middelbare scholen in Belgie?

Als de basisschool zonder problemen is doorlopen, gaat je kind in het kalenderjaar waarin het 12 jaar wordt naar de middelbare school. Dit is opgedeeld in 3 niveaus: ASO (algemeen secundair onderwijs), TSO (technisch secundair onderwijs) of KSO (kunst secundair onderwijs) en BSO (beroeps secundair onderwijs).

Wat is Atheneum in Belgie?

In Vlaanderen is het Koninklijk Atheneum (KA) een openbare school van het Gemeenschapsonderwijs (onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap) met algemeen secundair onderwijs (ASO), het Koninklijk Technisch Atheneum (KTA) met technisch secundair onderwijs (TSO). …

Hoeveel jaar zit je op de middelbare school?

Er zijn geen wettelijke regels die zeggen hoe lang iemand over vmbo, havo of vwo mag doen. Zonder vertraging duurt het vmbo duurt 4 jaar, havo 5 jaar en vwo 6 jaar. Een leerling mag in de regel niet meer dan 1 jaar blijven zitten in dezelfde klas.

Wat is VMBO in België?

Het Vlaamse schoolsysteem De meeste leerlingen die in Nederland naar het vmbo zouden gaan, gaan in België naar het beroeps secundair onderwijs (BSO) en doorlopen dan een traject, dat 6 jaar duurt. Deze 6 leerjaren zijn onderverdeeld in drie blokken van elk twee schooljaren.

Wat is ASO in Belgie?

De richting Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) in Vlaanderen bestaat uit algemeen vormend voortgezet onderwijs. Duur: 6 jaar. Inhoud: algemeen vormende vakken.